Conferentie 2024 – 2 en 3 november 2024

Aankondiging

Want dan is het feest, een dubbel jubileum! Zowel de Choroi-Association als Stichting Mens en Muziek vieren een kroonjaar: De Choroi-Association maakt al 60 jaar wereldwijd de prachtigste muziekinstrumenten, van trom tot lier, van fluit tot viool. En Stichting Mens en Muziek stimuleert al 20 jaar de vernieuwing van muziek vanuit het antroposofische gedachtegoed, zowel voor de muziekpedagogiek als de muziektherapie en de muziek performance. Stichting Mens en Muziek viert deze heuglijke gebeurtenissen op Scorlewald met concerten, workshops, lezingen en (muzikale) ontmoetingen, waar je geïnspireerd en verkwikt vandaan zult komen. Dit is een conferentie waar je hoe dan ook bij wilt zijn. Dus noteer deze data alvast in je agenda en houd je mailbox in de gaten.

Programma

Werkgroepen

Geef op je aanmeldformulier je gewenste volgorde van keuze van te volgen werkgroep aan.
Elke werkgroep bestaat uit drie contactmomenten.

From a Touch of West Indian Reggae and Nigerian Highlife to Bulgaria and a Hebridean piece of ‘Mouth Music’ (re. Scottish porridge), this workshop will take you on a journey full of vitality and joy. Along the way there will be special detours to investigate the realms of Harmonics and singing as it applies to tuning, temperaments and vowel overtones Between the Beats, from offbeats and upbeats to additive metres. We might, depending on time, even get into an English Folk fertility dance and give voice to a Western Samoan canoeing chant.

Over Michael Deason Barrow

Michael Deason-Barrow heeft op alle niveaus lesgegeven, van universiteiten en vrijescholen tot muziektherapie in het speciaal onderwijs. Hij is een “master singing teacher” en een inspirerende koortrainer: een vernieuwer die al vele jaren over de hele wereld cursussen geeft om een nieuwe visie op muziek te promoten. Hij heeft een brede achtergrond als uitvoerend musicus: van recitals, het zingen in oude muziekconsortia en folkgroepen tot het co-creëren van muziek voor gewijde plaatsen en vrije improvisatiestemmingen. Hij heeft gestudeerd met grote meesters als Peter Pears en Jürgen Schriefer, en heeft onschatbare inzichten opgedaan uit zijn uitgebreide onderzoek op uiteenlopende gebieden zoals Gregoriaans en World Vocal Techniques. Dit alles – samen met zijn open vragende geest – heeft hem in staat gesteld om de grenzen van muzikaal begrip te verleggen en unieke en opbeurende muziekcursussen te ontwikkelen. Meer en meer wordt hij erkend als die zeldzame exponent in de muziek, een expert met een universele houding, een specialist die zich thuis voelt bij zowel amateurs als professionals.

„Wo ich bin, da klingt es!“ Musik, Spiel und Bewegung mit Kindern von ca. 6 bis 10 Jahren mit Martin Tobiassen, Witten/D Kurssprachen: Deutsch, Englisch, Niederländisch  Wer mit Kindern in diesem Alter musikalisch arbeitet bzw. arbeiten möchte, bekommt in diesem Kurs eine Fülle von Anregungen und Materialien zur Hand. Neben Choroi-Instrumenten kommen weitere Klanginstrumente zum Einsatz, und es werden auch Anregungen zum Selbstbau gegeben. Auf den pädagogischen Hintergrund der Arbeit wird direkt aus der Praxis heraus eingegangen. So soll der Kurs die Teilnehmenden auch zu eigenen Ideen und Versuchen inspirieren. Instrumente werden gestellt.

Over Martin Tobiassen

Martin Tobiassen Absolvent der „Freien Musik Schule“ und Waldorflehrer. Studien u.a. bei Norbert Visser, Julius Knierim und Pär Ahlbom. Arbeit in Heilpädagogik und Waldorfschule, ab 2003 am Lehrerseminar Witten. Seit 2017 selbstständiger Musiker, Leiter einer Leier Pädagogik Ausbildung.

“In deze werkgroep wordt vooral met de handen gewerkt! De bamboefluit is een echte oer-fluit, het is een van de eerste muziekinstrumenten die ooit gemaakt en gebruikt zijn. Het basismateriaal is een eenvoudig bamboebuisje en een kurk, en daarmee is ook door lekenhanden mogelijk om een prachtig klinkende fluit te maken.
Door zelf een instrument te bouwen kan het magische moment ervaren worden waarop het materiaal ineens een gedaanteverwisseling ondergaat: van een eenvoudig stukje hout wordt het de drager en voortbrenger van muziek. Het karakter, het innerlijk van het materiaal, gaat ineens spreken en tot uitdrukking komen. De ervaring dat je dit als bouwer zelf hebt geïnitieerd is een rijke, je voelt je dan ook sterk verbonden met je eigen instrument.
De bamboefluit is goed toepasbaar in de pedagogie en de therapie. Door de wijde binnendiameter van het bamboe is de klank warm en rond, en is het samenspelen met andere fluiten aangenaam.”

Over Matthijs Overmars

“Matthijs Overmars is muziekdocent en koordirigent. Hij werkt al ruim 30 jaar op diverse Vrijescholen, geeft workshops fluiten bouwen en dirigeert enkele kinderkoren.
Matthijs is de grondlegger van de website Vrijeschoolliederen.nl, en geeft met het aanbieden van een grote collectie liedrepertoire en scholingsdagen voor leerkrachten rond muziekpedagogie en -didaktiek vorm aan zijn missie: meer muziek voor kinderen.”

Gezamenlijk doen we oefeningen afkomstig uit de Klank-ademtherapie. Van enkelvoudige blaasklanken tot reeksen woorden zonder betekenis, op één toon gezongen. Door intensief na te luisteren verdiepen we ons in ons lichaam als muziekinstrument. Bewegingen die door woord en zang pulseren, kunnen innerlijk als stromingen woorden waargenomen. Voorstellingsleven verdwijnt naar de achtergrond; de onderste zintuigen worden aangesproken. Gaan de weg kunnen wij ons bewust worden van opbouwende krachten.  Op antroposofie gebaseerde geesteswetenschap stelt ons in staat om te begrijpen wat we ervaren.

Over Klank-Ademtherapie: Grondlegger is A. Dorhout Mees (1935 – 2018)
Ongeveer zestig jaar geleden had hij enige jaren les van een leerlinge van Mw. Werbeck-Svärtström. Aanvankelijk paste hij therapeutische oefeningen uit de gelijknamige zangschool toe in de heilpedagogie. Na het overlijden van zijn lerares besloot hij zich geheel te wijden aan de ontwikkeling van deze, op antroposofie gebaseerde, therapie.
Al werkend met patiënten merkte hij vaak op dat deze niet goed aanwezig waren in onderbenen en voeten. Mede hierdoor kreeg de Klank-ademtherapie een eigentijds, lichaamsgericht karakter.
In de loop der tijd zijn door inspiratie talloze oefeningen ontstaan.
Ze werken harmoniserend en vitaliserend.

Over Dita Leverington-Kuitert

Dita Leverington-Kuitert, antroposofisch arts

Hoe werken je binnenruimte en de ruimte om je heen samen? Hoe is je verhouding met beide? Wat hebben binnen- en buitenruimte met jouw vitaliteit te maken? Wij verkennen doormiddel van bewegings-/ademoefeningen en jouw pure oerbeweging op muziek deze twee ruimtes. Wij onderzoeken twee soorten vitaliteit: vanuit de stilte/binnen en vanuit het resoneren met je omgeving/buiten. Hoe komen wij tot “Positieve gezondheid” ? Muziek en stilte vormen daarvoor onze basis en inspiratiebron.  Doelgroep: muziektherapeuten  Breng jouw instrument mee, zorg voor comfortabele kleding en gym-/euritmieschoenen of sokken.

Over Cornelia Wiemers

Cornelia Wiemers, Crescenda, Atelier voor beweging & muziek: bewegingsdocente, muziektherapeute, mindfulness- en compassiecoach, docente Hogeschool Leiden 

Hier kan je onder de leiding van Rob van Asch je eigen handhouten maken! Enerzijds leer je het hout vakkundig snijden en anderzijds om ermee vrij te spelen. Spellen in de kring, vrije improvisaties, ritmische of luisterspellen…er zijn oneindig veel spellen die met kinderen en volwassenen gespeeld kunnen worden. En het bijzonere is – door de manier van snijden klinkt ieder hout anders!  Als we echt in de ontmoeting met het hout duiken dan is er oneindig veel te ontdekken. Het hout wil zingen en daar heeft het hout de mens bij nodig. Met het hout in je hand en het mes dat zijn weg zoekt in het hout kun je het hout het beste leren kennen. “Ik snij niet, nee, ‘het’ snijdt”. Het is een gesprek tussen mens en hout, met het mes als bemiddelaar. Volgens Rob zijn we vergeten wat hout werkelijk is. Door je onbevangen en open met het materiaal te verbinden kom je dichter bij jezelf en in contact met de natuur. 

Over Rob van Asch

Informatie volgt.

In deze werkgroep kom je in verbinding met jouw muzikaliteit.  Vanuit het verdiepte luisteren en in – het moment-  creëren we samen een overtuigende muzikale vorm met klanken, tonen, ritme, samenklank en stilte. Maar dat gebeurt niet zomaar. Er is een weg te bewandelen naar het vrije intuïtieve improviseren; bewegingsspelen, kunstzinnig-fenomenologisch onderzoek,  het leren bespelen van de Bleffert instrumenten,  muzikale oefeningen,  zijn voorbereidende stappen die we zullen nemen.  En dan? Dan spreekt er heel veel. Jouw muzikaliteit, de instrumenten en de muziek zelf.  Één grote compositie.  Die heelheid werkt heel diep; geeft kracht, moed, vertrouwen, verbondenheid en harmoniseert het denken-voelen-willen. Ook zeer inspirerend voor het muziekonderwijs vanaf groep 7 (PO) tot VWO!  
Over de Bleffert instrumenten: De Duitse kunstenaar Manfred Bleffert doet sinds de jaren 80 onderzoek naar klank.  Een uitkomst hiervan is dat hij eigen instrumenten begon te ontwikkelen.  Stukken metaal smeedt hij koud, of in vuur, tot gongs, klankplaten, klankstaven en bekkens met een uitgesproken heldere of donkere klank. Hout bewerkt hij tot xylofoons in uiteenlopende tonale reeksen.  Blefferts interesse om de klankwereld te verruimen en de unieke vormkrachten van het materiaal hoorbaar te maken, resulteerde in een eigen stroming van bijzondere instrumenten; De Bleffert instrumenten.  Zij vragen om een eigen speeltechniek en nodigen uit om dieper luisterend bezig te zijn.

Over Heike Jacob

Heike studeerde Muziekwetenschappen en Interculturele Pedagogiek aan de Universiteit Oldenburg (Duitsland). Met een master op zak ging zij door met Klassieke Zang op het conservatorium in Groningen en Den Haag. Maar naast de liefde voor de muziek trok de liefde voor de mens. Ze volgde de opleiding Docent Muziek aan Hogeschool Leiden en sinds 2017 werkt Heike voornamelijk als docent muziek voor kinderen en volwassenen. Waarbij het vrije spel, het lied en de klassieke muziek haar vertrekpunten zijn. Sinds 2022 geeft zij les bij de opleiding Docent muziek en de opleiding Dans/Euritmie op de Hogeschool Leiden.

Taketina is een uniek modern leerproces dat is ontstaan door het samenbrengen van ritme elementen uit verschillende culturen:  India, Korea, Brazilië en Europa. Het is het ritme dat in iedereen aanwezig is, want het eigen lichaam is het instrument. Door gelijktijdig alles in beweging te brengen; stappen, klappen en zingen verdwijnt tijdsbeleving en ervaar je dat je in het moment aanwezig bent. De manier waarop je je door dit proces beweegt zegt veel over je eigen leven. Taketina geeft een speelse mogelijkheid om obstakels tegen te komen en op te ruimen. Openheid, creativiteit, acceptatie en alert zijn wordt hierdoor gestimuleerd. Door op deze manier in contact te komen met ritme, bewegen en zingen kun je de unieke vreugdevolle ervaring opdoen die mensen beleven als het oergevoel van thuiskomen in jezelf. Dit in contact komen met de muzikale levens bron geeft nieuwe energie. Taketina is ontwikkeld door Reinhard Flatischler.

Over Inez Vermooten & Daniëlle van der Ven

Daniëlle van der Ven: Na 35 jaar werkzaam te zijn geweest als muziekleraar, heeft er een verandering plaatsgevonden van leraar zijn en het aanleren van muziek aan anderen naar het loslaten van het leerproces waarbij je naar een eindresultaat werkt. Het samen beleven van ‘in de muziek te zijn’ is een directe manier om je met elkaar te verbinden. De verschuiving van prestatie gericht werken naar belevingsgericht werken met je hele lichaam, geeft een diepe vreugde in mij. Studie:  Sweelinck Conservatorium Amsterdam, A.M.V,  Schoolmuziek, Blokfluit. Werbeckzang, Taketina Opleiding in München, Stembevrijding.
Inez Vermooten: Om muziek en zang, klank in te zetten voor verbinding en diepe connectie met je innerlijke bron is een grote drijfveer in mijn leven. Dat kan met bestaande, gecomponeerde muziek, maar vooral via improvisatie en vrij klanken. Tevens heb ik een fascinatie voor ritme en bodypercussie. 

In muzikale beweging kunnen de kleuters sfeer en emoties beleven en uitdrukken wat binnen in hen leeft. Door letterlijk en figuurlijk in beweging te komen, via maat, ritme en melodie, spreken we de vitaliteit en levenszin in kleuters en onszelf aan. Vitaliteit is in onze ogen beweging, van binnen en van buiten. Via muzikale beweging kan een mens vitaliteit ervaren en ontwikkelen.   In de workshops zullen we, naast de muzikale bewegingsspelen, op meerdere manieren beweging opzoeken door te vernieuwen wat al jaren gedaan werd, opnieuw contact te maken met wat de kinderen van deze tijd nodig hebben en kritisch te kijken naar waarom we muzikale bewegingsspelen doen, zoals we ze doen.    Wat gaan we doen: Vernieuwen Aan het denken zetten Inspireren Bewegen! Zowel met je hoofd als met je lijf.  We gaan graag met jullie aan de slag in onze workshops! 

Over Inez Vermooten & Daniëlle van der Ven

Wie wij zijn? Je kunt ons kennen van Vrijekleuterklas, de stichting die als missie heeft dat er zoveel mogelijk op beweeglijke wijze muziek wordt gemaakt met kleuters, met de natuur als inspiratiebron. We delen wekelijks filmpjes van muzikale bewegingsspelen op Youtube en Instagram. De website, www.vrijekleuterklas.nl, is in aanbouw. We hopen hem deze zomer te lanceren!  Meer weten? Of wil je ons volgen? Dat kan! Klik op de linkjes hieronder 🤗  Vind ons op Instagram. Vind ons op Youtube.

Lezingen

Over Fenneken

Informatie volgt

Over Matthijs en Marcel

Informatie volgt

Vitaliserende en helende woorden en beelden / Storytelling & Muziek

Over Annejet en Nina

Informatie volgt

Concert 60 jaar Choroi

Informatie volgt

Aanmelden

Aanmelden kunt u op de volgende pagina.

Downloads

Flyer Conferentie 2024 volgt.