Word vriend van Stichting Mens en Muziek

Stichting Mens en Muziek heeft als doel om de muziekimpulsen vanuit de antroposofie te stimuleren en initiëren, en deze toegankelijk te maken voor het brede publiek. Door vriend van Stichting Mens en Muziek te worden, draag je direct bij aan het verwezenlijken van deze doelstelling!
Als dank voor je steun word je samen met medevrienden van de stichting jaarlijks uitgenodigd voor een inspiratieavond. Tijdens deze avond krijg je de gelegenheid om in contact te komen met het bestuur en de initiatiefgroep van de stichting. Het is een waardevolle gelegenheid om elkaar te inspireren en te netwerken met gelijkgestemde mensen die betrokken zijn bij de antroposofische muziekimpuls.
Deze inspiratieavond biedt een platform waarop ideeën, ervaringen en nieuwe ontwikkelingen kunnen worden gedeeld en besproken. Het is een moment van ontmoeting en verdieping, waarbij je ook de kans krijgt om meer inzicht te krijgen in de activiteiten en toekomstplannen van de stichting.
We hopen dat je als vriend van Stichting Mens en Muziek wilt bijdragen aan onze doelstellingen en dat we je mogen verwelkomen tijdens onze jaarlijkse inspiratieavond.

Hoe kun je vriend worden?

Het is eenvoudig! Klik op de link hieronder en vul het vriendenregistratieformulier in. Kies het bedrag dat je wilt doneren en de frequentie van je bijdrage (eenmalig of maandelijks). Elke bijdrage, groot of klein, maakt een verschil en wordt zeer gewaardeerd. U bent al vriend vanaf € 5,00 per maand of € 50,00 per jaar.

Word nu vriend van Stichting Mens en Muziek

Dank je wel voor je steun en samen maken we de wereld een beetje mooier met de kracht van muziek!

Bedrag